Nawigacja

j. angielski

Ćwiczenia

Exercise 1. Wybierz poprawną formę czasownika- być :am, is, are.

 

 1. It ………… cold today.
 2. I …………. very hungry.
 3. ……. she from Poland? No, she…………. .
 4. Clara and John………… married.
 5. I ……… OK, thank you.
 6. …………you tired? Yes, I ………. .
 7. They ………. from Japan.
 8. She……… an English teacher.
 9. My name ………. Mary.
 10. We………. at home now.

 

Exercise 2. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej, aby powstały poprawne zdania z czasownikiem- być.

 

1. is / and / My / name / student / John / a / I`m.

…………………………………………………………………….

2. This / my / book / is.

…………………………………………………………………….

3. a / nice / It`s / day / today.

……………………………………………………………………..

4. name / Her brother`s / Mark / is.

……………………………………………………………………..

5. am / I / twelve / old / years.

……………………………………………………………………..

6. nurse / is / a / Kate.

…………………………………………………………………….

7. There / my / in / students / fifteen / are / class.

……………………………………………………………………..

8. are / We / China / from.

………………………………………………………………………

9. is / cold / in / here / winter / It.

……………………………

Exercise .

Look and write: have got, has got. (Popatrz i wpisz: have got, has got.)

 

 1. Danny .......has got...... a dog.
 2. Kate and Suzy ...................................paints.
 3. Kate ................................... a doll’s house.
 4. Danny ................................... toy soldiers.
 5. Danny and Suzy ...................................a kite.
 6. Kate, Suzy and Danny ................................... a ball and a mobile phone.
 7. Kate ................................... a swing.
 8. Suzy and Danny ................................... fish.
 9. Suzy ................................... a teddy bear and Danny ................................... a toy tank.
 10. Suzy ................................... rollerblades.

 

Exercise 2c.

Look and write: have got, has got, haven’t got, hasn’t got. (Popatrz i wpisz: have got, has got, haven’t got, hasn’t got.)

 

 1. Kate ......hasn’t got...... a teddy bear.
 2. Kate and Suzy ................................... a CD player.
 3. Suzy ...................................skates.
 4. Danny ................................... paints.
 5. Kate and Suzy ...................................a printer.
 6. Danny and Suzy ................................... a camera.
 7. Kate ................................... a lot of CDs.
 8. Danny and Kate ................................... blocks.
 9. Suzy ................................... a bike or blocks.
 10. Kate ................................... a lot of books.

 

Exercise 2d.

Look and give short answers. (Popatrz i udziel krótkich odpowiedzi.)

 

 1. Has Danny got a dog? ……Yes, he has……
 2. Have Danny and Kate got a teddy bear? ...................................
 3. Has Kate got a doll’s house? ...................................
 4. Has Danny got stickers? ...................................
 5. Have Suzy and Kate got paints? ...................................
 6. Has Danny got rollerblades? ...................................
 7. Have Danny and Kate got a bike? ...................................
 8. Has Suzy got crayons? ...................................
 9. Has Kate got a swing? ...................................
 10. Have Danny and Kate got a parrot? ...................................

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie
  Szkoła Podstawowa w Sitnie, 22-424 Sitno 53A
 • 084-6112404

Galeria zdjęć